Digitala identiteter

2 dec, 2016

Från Sambis federationsoperatör IIS kommer här en ny guide om digitala identiteter och federativa identitetssystem.

Guiden tar upp olika former av digitala identiteter och begrepp som attribut, autentisering och tillitsnivåer.

Här finns även en genomgång av de krav som man bör ställa på digitala legitimationer och tekniken bakom.

Digitala identiter och federationer

Internetguiden om digitala identiteter och federationer