”Det förenklar deras tillvaro”

25 jun, 2015

Nyligen startade SLL upp de tre första användarna i Beställningsportalen på Rosenlunds vårdcentral och Anders Carlsson på Kentor var projektledare för att ansluta Beställningsportalen till Sambi.

Beställningsportalen är ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar.

Anders Carlsson, förvaltningsledare på Kentor, berättar att de åkte ut till enheten och med sig hade en lathund till användarna. De inledde med att förklara bakgrunden och syftet, demade hur nya anslutningen går till och hjälpte sedan var och en av användarna att logga in för första gången via federationen.

Själva anslutningen gick så till att de sparade ner de nya URL:erna för användarna så att de kan logga in Idp-initierat och SP-initierat. Så numera loggar dessa användare in med en två-faktorinloggning med kort och lösenord istället för med användarnamn och lösenord.

Enheten jobbar sedan tidigare med e-tjänstekort med Siths-certifikat mot andra system.

– Användarna var mycket nöjda med att slippa använda särskilda inloggningsuppgifter till Beställningsportalen utan nu kan de logga in med sitt e-tjänstekort. De upplever att detta förenklar deras tillvaro och gör inloggningen säkrare, säger Anders Carlsson.

Vilka råd skulle du ge till andra som ska ansluta sig till Sambi i framtiden?

– Det finns utmaningar kring kortläsare, netID och webbläsarversion som kan skapa problem. Det är viktigt att ha koll på dessa delar.

– Är man en ny organisation som ska ansluta sig behöver man planera i god tid för att hantera formalia kring tillitsdeklaration och tester.

Avslutningsvis, vad sker härnäst för er del gällande Sambi?

– Piloten pågår fram till sista september, därefter ska beslut tas om ett eventuellt breddinförande. I Beställningsportalen finns cirka 7 000 användare på SLL och kommunerna i länet. Vid ett beslut om ett breddinförande måste ett projekt sättas upp för det. Redan nu pågår diskussioner om att också koppla in flera av våra system i federationen.