Björn är redo att förvalta attributen

19 maj, 2015

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, och har åtagit sig att etablera Sambis attributförvaltning. Vi intervjuar Björn Skeppner om hur det ska gå till.

–Tillvägagångssättet är att utifrån en ”ödmjuk inställning” till att frågan kring attributshantering i Sambi är en svår uppgift, ha ett agilt arbetssätt där vi får ta de steg som är möjliga. Vi har ett nuläge och arv att hantera, samtidigt som det finns ett önskat läge, förklarar Björn Skeppner som är IT-arkitekt på Inera.

–Arbetssättet är att via arbetsmöten som har satta mål, ska uppnå en första bas för attributsförvaltning att bygga vidare på, vart efter Sambi växer med antalet medlemmar.
Kommunikation, information och delaktighet från Sambis medlemmar är en viktig hörnsten!

Inera har gjort försök med attributförvaltningen innan, vad blir annorlunda den här gången?

–Det tidigare arbetet som gjorts vad gäller attributsförvaltning leddes av SIS (Svenska standardiseringsinstitutet) och där eHälsomyndigheten och .SE var de mest bidragande. Det som är mest annorlunda denna gång är att vi fokuserar på attributen. Processer och rutiner för hur de i Sambi beskrivna attributen ska hanteras, är till största delen redan gjort av eHälsomyndigheten och .SE.

–Angreppssättet är att beskriva och publicera ett nuläge – en bruttolista på attribut som används – och ett agilt arbetssätt att i steg få ned bruttolistan till några få, beskrivna och publicerade attributsprofiler i Sambi.

Hur många attribut kommer det att bli tror du?

–Svårt att gissa, kanske tio femton stycken. Sambi och dess medlemmar kommer att behöva göra avvägningar av vad som är lämpligt att ha med som attribut i intyget och vad som e-tjänsten (SP) behöver hämta, exempelvis från en Attribute Authority. En attributsprofil kanske har fem attribut.

Kommer medlemmar och intressenter kunna tycka till om attributen?

–Absolut! Sambi är ju vad medlemmarna och dess intressenter gör den till! I den process som finns beskriven på sambi.se så framgår hur detta är tänkt att gå till.

Uppdaterat 2015-11-31: Björn Skeppner har slutat sin anställning på Inera och arbetar nu som IT-konsult.