Sambi igång med skarp produktion

18 maj, 2015

Sambis så kallade testpilot är i full gång. De nuvarande pilottjänsterna har kommit in i skarp produktion, bland annat Stockholms läns landstings webbaserade förskrivningsstöd för hjälpmedel.

Beställningsportalen är ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar och drivs av Stockholms läns landsting. Tillsammans med med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och deras tjänst Webcare är man en av fyra nyblivna medlemmar i Sambi.

I skarp drift

Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för .SE och ägnar sig för stunden med att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Han förklarar att beställningsportalen nu är i samspel med Sambi, och riktiga användare på Stockholms stad och Stockholms läns landsting kör mot den.

–Det är ett test så till vida att användarerfarenheterna kommer att sammanställas och utvärderas, men produktionen är helt skarp.

Mer efter sommaren

Att Sambi har undertecknat sina fyra första avtal gläder Staffan Hagnell, forsknings- och utvecklingschef på IIS som är federationsoperatör.

–Nu har vi kommit i gång. Vi ser fram mot att kunna utvidga med mer tjänster och användarorganisationer efter sommaren, förklarar han.