”Sambi närmar sig krönet”

13 feb, 2015

Det menar Peter Alvinsson som sitter i styrgruppen för Sambi och arbetar som tillförordnad avdelningschef för Infrastruktur på Inera.

– Sambi är jätteviktigt för oss eftersom det bidrar till att vi kan få ett mer kostnadseffektivt och högre nyttjande av de tjänster vi har, berättar han.

I Ineras uppdrag ingår även att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Detta arbete styrs av Handlingsplan 2013-2018. Peter Alvinsson förklarar att arbetet med Sambi är en pusselbit som bidrar till att uppfylla målen i handlingsplanen.

Gemensamt ramverk en styrka

De främsta fördelarna med att ha en federativ infrastrukturlösning för hela sektorn är att vi kan jobba efter gemensamma standarder och regelverk och ha överenskommelser kring attribut och hur vi ska federera.

Peter Alvinsson.

Peter Alvinsson.

– Sambi står för tillit som alla parter ska känna sig bekväma med. Vi kan jobba smidigare och samverka enklare på grund av tilliten till varandra och ha ett bättre utbyte av tjänster och funktioner, förklarar Peter Alvinsson.

Han tror att en av anledningarna till varför det inte riktigt har tagit fart ännu är att man inom sektorn ofta har många kortsiktiga satsningar. Mer långsiktiga investeringar får stå tillbaka. Kanske har man ännu inte riktigt sett fördelarna med att gå in i en federation.

– Verkar det för krångligt är det enklare att vänta. För det fungerar ju redan idag, men det skulle kunna bli smidigare, säger Peter Alvinsson.

Ett annat potentiellt problem sett ur kommunernas perspektiv är att det idag finns initiativ till en mängd olika federationer för olika sektorer.

– Jag tror att det skulle vara bättre att på sikt få till en gemensam federation av de olika federationerna, menar Peter Alvinsson.

Kommande utmaningar

Under 2015 hoppas han att Inera kommer att kunna etablera Sambis attributförvaltning och att antalet anslutna till Sambi kommer att öka. Men detta förutsätter att alla delarna är på plats, till exempel att några av de centrala e-hälsotjänsterna är anslutna till Sambi.

– Det känns som om vi är och nosar på något innan vi får ett genombrott. Jag tror att vi skulle behöva lyfta fler goda exempel och visa andra hur det skulle kunna funka. Helt enkelt synliggöra den praktiska nyttan, säger Peter Alvinsson.

På lång sikt hoppas han att Sambi ska bli den federation som alla inom vård- och omsorgssektorn använder.

– Jag hoppas också att det kommer att underlätta samarbetet även utanför Sverige, till exempel inom EU där följsamhet till eIDAS kommer att vara ett viktigt utvecklingsområde, och att vi då blir mycket starkare, säger Peter Alvinsson.

För att komma dit är utmaningen nu att få upp federationen på olika organisationers agenda och få dem att inse att det här är en långsiktig satsning som de behöver lägga lite krut på och som på sikt kommer att innebära stora besparingar i hantering av administration av åtkomst till e-tjänster.

– Det känns som att Sambi jobbar i uppförsbacke. Vi kommer inte riktigt över krönet, men vi närmar oss. Samtidigt måste man ha respekt för att sådant här tar tid. Men det är väldigt viktigt att vi får till det här, både för vården och för hela Sverige, avslutar Peter Alvinsson.

Foto: Avachinsky Volcano av Giorgio Galeotti, CC BY-SA 2.0.