Nu börjar det röra på sig

29 dec, 2014

2015 blir ett viktigt år för Sambi. Åke Johansson, som sitter i styrgruppen, räknar med att de nuvarande pilottjänsterna snart kommer in i skarp produktion och att fler medlemmar då ansluter sig.

Åke Johansson arbetar till vardags som tillförordnad IT-chef på eHälsomyndigheten. Han menar att de har en angelägen uppgift, nämligen att federationsanpassa sina viktigaste tjänster för att locka fler att bli medlemmar.

Sambi är viktigt för eHälsomyndigheten av flera skäl. Framförallt då man har ett stort antal tjänster som vänder sig till externa parter på vård- och apoteksmarknaden, som ofta hanterar känsliga personuppgifter. Då krävs tillgång till en lösning för säker och effektiv federerad åtkomst.

Åke Johansson.

Åke Johansson.

– Den stora fördelen med Sambi är att vi får gemensamma kravnivåer och en skalbar infrastruktur som baseras på internationella standarder. Detta kan vi sedan peka på och hänvisa till för de kunder och samarbetsparter som vill använda våra tjänster. Grunden i Sambi är tillit och för oss innebär det att vi får tillit till att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket, gällande tillitsnivåer, hantering av autentisering och behörigheter. Resultatet för oss blir att eHälsomyndigheten kan lita på de elektroniska intyg som ställs ut och används vid åtkomst till våra tjänster, säger Åke Johansson.

Han anser att det finns ett stort behov av att arbeta mot gemensamma kravställningar och lösningar byggda på vedertagna standarder inom vård och omsorg i Sverige. Därför behöver vi arbeta för en långsiktig utveckling mot förbättrad interoperabilitet och informationssäkerhet samt en effektivare utveckling och förvaltning av e-tjänster. När alla parter arbetar med gemensamma kravnivåer och standarder ger det även samhällsekonomiska fördelar.

– Sambi kan bli ett viktigt samarbetsforum i den utvecklingen när det gäller frågor om identiteter och behörigheter, förklarar Åke Johansson.

Visionen allt närmare att bli verklighet

Visionen för Sambi är att erbjuda en säkrare och effektivare åtkomst (single sign-on) till tjänster inom hela vård- och omsorgssektorn. Åke Johansson hoppas självklart att detta ska realiseras inom en inte alltför avlägsen framtid.

– En av de främsta utmaningarna är att på rimligt kort sikt förmedla nyttan till berörda beslutsfattare inom vård- och omsorg. Det handlar om det eviga dilemmat mellan långsiktiga och kortsiktiga prioriteringar. Men när vi under första halvåret 2015 har skarpa tjänster i drift inom Sambi är jag säker på vi får en snabb ökning på anslutningstakten.

– Min förhoppning är även att vi inom ramen för Sambi kan närma oss de EU-frågor som berör just identitets- och behörighetsfrågor. Här tänker jag närmast på eIDAS som är EU-parlamentets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Detta blir en verklighet för oss i Sverige om bara ett par år, säger han.

Foto: Stethoscope and Tablet av Perspecsys Photos, CC BY-SA 2.0.