Givande samtal på Svenskt federationsforum

28 nov, 2014

Under årets Internetdagarna hölls en fullspäckad dag om identitets- och behörighetsfederationer och hur de kan förenkla informationsåtkomst mellan organisationer.

Under dagen presenterades status för Swamid, eduroam, Sambi, Skolfederation samt Svensk e-legitimation, där de berättade om sina utmaningar, möjligheter och planer. Flera olika systemintegratörer presenterade sina erfarenheter och lösningar för att utveckla de federativa lösningarna. Evenemanget riktade sig till alla som arbetar med federativa inloggningslösningar.

Förutom att sprida kunskap ville vi med dagen pejla intresset för att starta nya eller fördjupade samarbeten mellan federationerna samt att inspirera till att nya federationer bildas.