Att styra med ansvar och regelverk

21 okt, 2014

Många vård- och omsorgsgivare arbetar på uppdrag av landsting och kommuner. För Stockholms läns landsting blir Sambi därför ett sätt att undvika många lösenord och inloggningar.

Det är många vård- och omsorgsgivare som arbetar på uppdrag av landsting och kommuner. Flera tjänster och system behöver dessa samarbetspartner använda i sin vardag. Idag betyder det många lösenord och inloggningar och dessa är inte alltid helt säkrade. Därför håller Stockholms läns landsting på att testa och utvärdera Sambi.

–Först ut är Stockholms läns landsting och Stockholms stads egna verksamheter som genom federativ identitets- och behörighetshantering dels får SSO (Single sign-on) till två av de verksamhetssystem som de behöver i sitt samarbete samt höjer säkerheten genom den process som tillitsramverket och granskningen ger, förklarar Carina Landberg som är programchef för e-hälsa och strategisk IT vid Stockholms läns landsting.

Hur går det för er just nu?
Mycket bra tycker jag. Nu är ett system klart och vi har testat SP-funktionen mot SAMBI och det fungerar. Det andra systemet är på gång. Parterna har det som behövs på plats och har fått ett godkännande så långt det gått att granska och testa. Nu väntar vi bara på att SITHS-förvaltningen på Inera ska lämna in ansökan om svensk e-legitimation till e-legitimationsnämnden för granskning.

carina_landberg

Carina Landberg

Har ni haft några problem på vägen?
Utmaningar – självklart! Många berg har vi klättrat över och kunskapen har hela tiden ökat. Att gå från att traditionellt hantera behörighet i varje system (och många är det) till att tänka federation och styra med ansvar och regelverk är inte alltid så självklart för alla. Många tittar ner i sin egen brunn och ser inte floden som flyter därunder och förser alla brunnarna med vatten – samma källa men olika konstruktioner för att hämta upp vattnet.

Vi har fått utbilda utvecklare, leverantörer, förvaltare, verksamhetsansvariga osv. och detta behöver pågå för att vi ska få en informationssäkerhet i vår digitala vardag.

Var är din vision att ni befinner er om ett år?
Att identitet- och behörighetsfederation är det självklara valet när det gäller tjänster och system där många parter inom vår sektor behöver umgås. Och att de nationella vårdtjänsterna finns i SAMBI.