Skarpa tester av Sambi pågår

30 sep, 2014

Just nu genomförs skarpa tester av Sambi, vilket förhoppningsvis innebär att konkreta resultat finns att visa upp till Svenskt federationsforum på Internetdagarna.

Testerna genomförs i det som kallas för testbädden, som har två funktioner.
–Dels ska den verkligen vara ett ställe där tester utföras mellan fingerade användarorganisationer (Landsting, Kommuner, Myndigheter) och e-tjänster för vård och omsorg. Därutöver är avsikten att den också användas för att åskådliggöra nyttan med Sambi, såsom användbarhet, teknik, tillit, säkerhet och enkel integration, förklarar Staffan Hagnell på .SE som är federationsoperatör.

Vad kommer att testas?

Det vi testar är interoperabiliteten mellan olika par av användarorganisationer och e-tjänster, dvs samkörbarheten dem emellan. Vi avser att primärt testa att det fungerar att lämna och löpande hämta metadata till federationsoperatören. Att Single sign-on (SSO) fungerar. Att inloggning kan ske via federationens anvisningstjänst. Att de av federationen efterfrågade attribut hanteras korrekt. Vi kan även tänka oss att testa mer avancerade funktioner som Single LogOut (SLO) och byte av LoA-nivå (Level of Assurance).

Hur går det?

De medverkande organisationerna finns angivna på vår webbplats. Vi jobbar nu med att ta fram testspecifikationerna och jag hoppas att vi kan visa upp konkreta resultat till Svenskt federationsforums evenemang den 25 november på Internetdagarna.

Vad kommer att hända sen?

Jag ser framför mig att denna testbädd kommer att permanentas och vara ett viktigt första steg då nya användare och lösningar ska testas innan de ansluts till Sambi.