Presentation från årets upplaga av Vitalis

16 maj, 2014

Ladda ner Ulf Palmgrens Powerpoint från mässan, där han redogör för bakgrunden till Sambi, vad Sambi är, de krav som ställs på medlemmarna och erfarenheter från pågående arbeten.

Vitalis är Skandinaviens ledande eHälsomöte. I år var över 3000 individer på plats, allt från utställare till konferensdelegater och mässbesökare. Under mässan höll SKL:s Ulf Palmgren en presentation om Sambi, inloggningslösningen som är avsedd för hela vård- och omsorgssektorn i Sverige, där sektorn tillsammans bygger upp en så kallad identitets- och behörighetsfederation.

Drivkrafter är att erbjuda en säker lösning som möjliggör enkel åtkomst till e-tjänster och som är kostnadseffektiv. Sambi ställer krav på medlemmarnas hantering av identiteter och IT-säkerhet samt på formatet för utbyte av identitetsintyg mellan användaren och e-tjänsten. Sambi ställer dock inte krav på att medlemmarna ska använda en specifik produkt utan möjliggör för medlemmarna att välja sina egna lösningar för eID-kort och register innehållande uppgifter som ligger till grund för beslut om behörighet.

Du hittar presentationen här (Powerpoint).