En handlingsplan blir till

6 feb, 2014

Nyligen pågick en workshop i Stockholm där leverantörer av e-tjänster och IdP-lösningar diskuterade hur Sambi kan bli sektorns gemensamma lösning för webb SSO.

Under workshopen diskuterades  även förutsättningen för att olika tjänster ska kunna använda Sambi samt hur tester och demonstrationer av federativa lösningar med webb SSO ska genomföras.

Visionen med Sambi är att federationen ska fungera som en nationell mötesplats för säkra e-tjänster genom att vara det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten.

– Vi ska nu bygga upp en demonstrationsmiljö med flera IDP:er, e-legitimationer, attributkällor och e-tjänster. Den ska vi sedan använda för att testa och demonstrera olika scenarier. Till exempel hur åtkomst kan hanteras för en person med många uppdrag för flera olika vårdgivare, säger Staffan Hagnell, FoU-chef på .SE.

Sambi har ett spännande 2014 framför sig. I kalendariet kan du hålla dig uppdaterad om våra evenemang. Nästa inplanerade aktivitet är ett seminarium om e-tjänster och IdP-lösningar anpassade för Sambi, och det kommer att hållas i Stockholm den 26:e mars.

Under seminariet kommer man bland annat att diskutera nyttan och förutsättningarna för Sambi, och leverantörer av e-tjänster och IdP-lösningar har möjlighet att berätta mer om sin planer och lösningar.