En federationslösning för hela samhället

14 jan, 2014

Per Mosseby leder inte bara avdelningen för digitalisering på SKL. Han sitter också i Sambis styrgrupp och är därmed djupt involverad i federationslösningarnas framtid.

Vi ställde några frågor till honom om fördelarna med Sambi, implementeringen och vilka möjligheter som finns i framtiden.

 Vilka övergripande fördelar tycker du finns med Sambi?

–   Det behövs en gemensam överenskommelse om hur man gemensamt kan hantera behörigheter och identiteter inom vårdens område – oavsett om vi pratar om landsting, kommuner eller privata utförare.

 Varför tar det tid att implementera Sambi om fördelarna är så stora?

–   Det är alltid kostnader och arbete förenat med att vara bland de första som ska försöka bygga något gemensamt där det blir lite omständligare för den enskilda lösningen, men mycket enklare för helheten. Det är därför viktigt att jobba nära dem som ändå står inför nyinvesteringar och hjälpa dem i processen – och det hoppas jag att vi gör.

 När tror du att Sambi kommer att kunna vara i drift fullt ut?

–   Det är svårt att svara på. Rent tekniskt borde väl Sambi kunna vara i full drift i år, men att få alla kommuner och landsting att använda federationen kommer att ta längre tid – det beror just på vilka nyinvesteringar man står inför.

Federationslösningar finns ju inom skolvärlden också. Ser du andra områden än skola, hälsa, vård och omsorg där federationslösningar skulle kunna användas?  

–   Absolut! Vår grundtanke har alltid varit att man på sikt borde kunna ha en identitets- och behörighetsfederation för hela svenska samhället, och att de sedan kan ha lite olika ”smak” beroende på vilka yrkes- och behörighetsgrupper som berörs.