Presentationer från Internetdagarna 25 nov 2013: Samverkan för enkel inloggning

26 nov, 2013

Keynote – Robin Wilton, ISOC

Utblick Europa – Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden

Swamid, en inloggningstjänst för svenska universitet och högskolor – Leif Johansson, SUNET

Eduroam, gemensam användning av trådlösa nätverk på högskolor och universitet världen över – Fredrik Pettai, Sunet och Anders Nilsson, Umeå Universitet

Skolfederation, för att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster – Staffan Hagnell, .SE

Sambi, en sammanhållen teknisk infrastruktur för hanteringen av identiteter och åtkomsträttigheter för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn – Håkan Josefsson, Apotekens Service

Svensk E-legitimation, för offentlig sektors behov av säkra metoder för elektronisk identifiering och signering – Eva Ekenberg, E-legitimationsnämnden

Frågor, panel ”Federation i Sverige”