Alla presentationer från ”Federationer – hur är det tänkt att fungera?”

19 nov, 2013

Här finns alla presentationer från det seminarium om federationer som Stockholms läns landsting anordnade den 15 november.

Bakgrund och övergripande beskrivning

Urban Jarl, Stockholms läns landsting

 

Hur är det tänkt att fungera?

Urban Jarl, Stockholms läns landsting

 

Nationellt arbete och andra federationer

Ulf Palmgren, Sveriges kommuner och landsting

 

Federation och säkerhet

Thomas Nilsson, Certtezza

 

Sambi och Sambis roll

Håkan Josefsson, Apotekens Service och projektledare för Sambi

 

Avslutande frågerunda

Diskussionen leds av Kerstin Rising, informationsstrateg på Stockholms läns landsting