Visionen för eHälsa finns, men var är infrastrukturen?

4 nov, 2013

Staffan Hagnell var en av representanterna från Sambi på årets Nationella eHälsodag och han var positiv över utvecklingen på eHälso-området men efterlyser också en tydligare och bättre samordning på nationell nivå. Läs om hans intryck från konferensen här.

Det var andra året jag besökte Nationella eHälsodagen. En skillnad från i fjol var det tydliga budskapet om att vi inte behöver vänta på eHälsa då den redan är här. Utmaningen är nu i stället att arbeta tillsammans för att vidareutveckla områden där eHälsa kan ge tydliga mervärden för så väl professionen som patienterna. Eller som Håkan Eriksson, professor emeritus Karolinska Institutet konstaterade under öppningstalet, att eHälsa håller på att rulla ut i allt snabbare takt och sedimentera ner i folklagren. Förväntningarna är stora på eHälsa och man hoppas att den ska kunna hjälpa till att skapa en helhet av de komplexa vård- och omsorgsstrukturerna. Ytterst ska eHälsa därigenom bidra till att förbättra folkhälsan.

Min medverkan på eHälsodagen avsåg Levande verkstad, där jag presenterade Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg). Sambi är framtaget för att vara en nationell infrastruktur som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten. Eller enklare utryckt: Sambi är ett ramverk för gemensam inloggning. Att ramverket finns på plats är en avgörande förutsättning för eHälsa och för att få till den efterlängtade helheten av de komplexa vård- och omsorgsstrukturerna i Sverige.

Att mot den bakgrunden presentera Sambi på eHälsodagen är givetvis mycket tacksamt, speciellt med tanke på att Sambi är okänt för flertalet. Inom vården och omsorgen har man fullt upp med att finna lösningar på sina lokala problem snarare än att arbeta mot visionen om nationell struktur. Jag talade med en deltagare som besökte Sambis utställning, han berättade att de inte kände till Sambi och att de nu bygger en egen katalog för regionens kommuner. Bristen på samordning skulle kunna vara bekymmersam, men tack vare att Sambi-konceptet erbjuder medlemmarna valfrihet att välja sina egna identitets- och kataloglösningar kommer det förhoppningsvis vara lätt för dem att senare ansluta sig till Sambis nationella lösning. De kommer dock att behöva anpassa sig till Sambis tekniska gränssnitt för utbyte av identitetsintyg och regelverk för tillit.

Mycket arbete återstår för att tillsammans nå visionen om att med eHälsa skapat en helhet av de komplexa vård- och omsorgsstrukturerna. Det är då också viktigt att inte glömma bort att visionen är beroende av en gemensam infrastruktur för inloggning.

Jag inser att Sambi behöver bli bättre på att informera och diskutera utformningen av den gemensamma inloggningslösningen. Detta för att undvika överraskningar för dem som nu planerar sina identitets- och katalogstrukturer. Den Nationella eHälsodagen är en utmärkt arena för eHälsofrågor och jag hoppas att Sambi kan komma tillbaka nästa år med flera lyckade fallstudier.