KSL först ut som pilotorganisation

28 okt, 2013

Kommunförbundet i Stockholms län är en av de organisationer som kommit längst i planeringen att ansluta till Sambi. Vi pratade med Karin Bengtsson på KSL om fördelarna med Sambi och när det kan bli verklighet. Karin är e-strateg och hennes uppdrag är att på regional nivå implementera e-förvaltning och e-hälsa.

Vilka fördelar ser du med Sambi?

Jag är angelägen om den personliga integriteten. Man måste respektera allas rätt att vara säkra på att deras information är skyddad. Sambi skulle kunna vara en stor hjälp i det arbetet.

I dag har vi nationella tjänster som det finns lösningar kring. Men vår omvärld har förändrats vilket gör att vi har behov av nya lösningar. Tidigare fanns det 21 landsting och några få privata aktörer, men i dag finns det tusentals privata aktörer. Och de finns inte bara i ett landsting eller i en kommun. En stor privat vårdgivare kan jobba mot 21 landsting och 30 kommuner och ska då anpassa sig och förhålla sig till kanske 50 olika kataloger.

Fördelarna är att det blir enklare att ha en hög säkerhetsnivå inom alla områden. I dag har skolan en lösning, hemtjänsten en annan och socialtjänsten en tredje. Det blir väldigt rörigt och varje lösning kräver sitt lösenord, sin säkerhetsanordning. Det är tyvärr lätt att börja slarva med säkerheten.

Det finns framförallt tre vinster med Sambi. För det första blir det ett tydligt ansvar för organisationerna som anställer personer att ta hand om säkerheten. De får själva ansvara för att definiera vilka behörigheter varje enskild person ska ha. Det är jätteviktigt!

För det andra blir det lättare för dem som arbetar i systemen när de kan använda samma inloggning för alla system oavsett om de är lokala eller organisationsövergripande.

För det tredje blir det lättare att hålla en hög integritet, vilket så klart är väldigt viktigt i vår värld. Risken är annars stor att aktörer slarvar med säkerheten om det är svårt att göra rätt, som det i många fall är i dag.

Men varför tar det så lång tid att implementera Sambi? Alla verkar ju vinna på det.

Det är alltid svårt att ändra kulturer. Det är väldigt trögt att gå över till något nytt, även om det innebär förbättringar på sikt. Sen handlar det ju om stora investeringar också. Det måste man ha respekt för när vi går ifrån något som vi har i dag.

KSL kommer att genomföra den första piloten inom kort. Vad hoppas du på för resultat av piloten?

Jag hoppas att vi kommer att kunna skippa enskilda kommuners och privata vårdgivares koppling till landstingskataloger och istället få en gemensam lösning som är direkt kopplad till tjänsterna istället.

Syftet med piloten är att börja förändringsarbetet. Att komma ett steg närmare den kritiska massan. Jag är övertygad om att det kommer att fungera, men vi behöver bra exempel.

När tror du att Sambi skulle kunna vara i drift fullt ut?

Kanske om tre till fyra år. Allt kommer inte vara löst, men då ser vi nog den riktiga nyttan.