Avtalspaketet för Sambi är klart

25 sep, 2013

Anslutningsavtalet för testpiloter är nu klart och flera piloter gör sig nu redo för att ansluta sig. Vi ställde några frågor till Håkan Josefsson på Apotekens Service om vad som sker härnäst.

Vilka testpiloter ska vara med i försöksverksamheten? Och vad händer härnäst?

Sambis tre piloter har tar lite längre tid än beräknat att komma i gång med. Men SLL har för avsikt att federationsanpassa sina tjänster. Initialt gäller detta två tjänster där planering för teknisk anpassning har pågått sedan i somras. I nuläget är det lite oklart när man blir klar med anpassningen, men indikationerna vi har nu är att de är redo i början av 2014. När sedan SLL-tjänsterna blir tillgängliga har fyra kommuner och en privat vårdgivare anmält intresse att ansluta sig till tjänsterna via federationen. Tre av kommunerna har tillitsgranskats av Sambi och beräknas klara av kraven för anslutning inom kort. Den fjärde kommunen har ett litet arbete att göra på hemmaplan innan de kan påbörja tillitsgranskning, men en anslutning för deras del under första halvåret 2014 är inte orealistiskt. Den privata vårdgivaren kommer tillsammans med sin teknikleverantör granskas innan årsskiftet 2013/2014.

Apotekens Service har ett flertal tjänster i sin tjänstekatalog som man har för avsikt att federationsanpassa. Under sommaren har diskussioner förts kring dessa anpassningar och man tittar nu på koordineringen mot Apotekens Service releaseplanering för att se när det är lämpligt att introducera dessa anpassningar. Samtidigt så kommer Apotekens Service introducera en helt ny tjänst, Förskrivarprofiler, under början av 2014 och denna tjänst kommer att byggas på ett sådant sätt att den är eller med liten insats kan bli federationsanpassad.

Kommer avtalspaketet också gälla för de kommande skarpa medlemmarna?

Detta avtal gäller senast fram till 15 augusti 2014, varefter det ska ersättas av ett permanent avtal. Avsikten är att till den permanenta driften ha definierat tjänstens SLA:er (reds. anm. Service Level Agreements) och noggrannare definierat federationsoperatörens åtaganden. Vi räknar med att de fem avtalsbilagorna kommer att vara kvar även i det permanenta avtalet. Prisbilagan finns redan med, men några avgifter för medverkan i Sambi kommer inte att tas ut förrän efter 15 augusti 2014.

När siktar ni på att gå från försöksverksamhet till skarp drift?

Vi bedriver försöksverksamhet som om det vore en skarp drift. Skillnaden gentemot den planerade permanenta tjänsten är att vi då har hunnit utvärdera medlemmarnas behov och önskemål och definierat nödvändiga SLA:er för tjänsten.