Ny version av Sambis attributsprofiler

5 jul, 2013

En viktig del i Sambis infrastruktur är attribut, som anger ett antal nödvändiga egenskaper hos användaren. Attributen ska i första hand användas för behörighetstilldelning så att personer som arbetar med hälsa, vård och omsorg har rätt åtkomst till de tjänster som tillgängliggörs via Sambi. Nu är en ny version av attributsprofilerna klar.

Läs förslaget version 0.4 här och se förslaget i Powerpoint-bilder här.