Sista synpunktsrundan på attributen är igång

25 feb, 2013

Efter första synpunktsrundan har arbetsgruppen har nu tagit fram ett reviderat dokument kring attribut och önskar nu få in synpunkter från intressenter i Sambi. Sista dag att lämna synpunkter är den 14 mars.

——————————————————————————————-

Uppdaterat 2013-03-22:

Synpunktsrundan är avslutad och nu arbetar arbetsgruppen med synpunkterna som kommit in.

——————————————————————————————-

Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn, det vill säga en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av identiteter och åtkomsträttigheter knyts samman med ett obegränsat antal e-tjänster. En viktig del i denna infrastruktur är attribut, som anger ett antal nödvändiga egenskaper hos användaren. Attributen ska användas för att personer som arbetar med hälsa, vård och omsorg ska ha åtkomst till de ingående tjänster som Sambi kommer att omfatta. Ett av federationens syften är att minimera behörighetsstyrande attribut.

Inom Sambi finns en arbetsgrupp vars uppdrag är att ta fram förslag på attribut som ska användas i Sambi. Efter första synpunktsrundan har arbetsgruppen har nu tagit fram ett reviderat dokument kring attribut där arbetsgruppen önskar få in synpunkter från intressenter i Sambi.

Målet är att samla in information från intressenter som har personal inom vård, hälsa och omsorg. Den samlade informationen ska bidra till att testa riktigheten för attribut som ska användas inom ramen för Sambi. Syftet är att finna en minsta gemensamma nämnare så att verksamhetssystem kan fungera med minsta möjliga anpassningar i en federativ lösning.  Dina synpunkter är därför viktiga. Sista dag att lämna synpunkter är den 14 mars.

Nästa steg

Inkomna synpunkter kommer att behandlas kontinuerligt av arbetsgruppen under tiden de kommer in. En första skarp version av dessa attribut att använda i federationen ska finnas klart senast 31 mars, 2013.

Här är dokumentet (word-format) som vi önskar att du lämnar dina synpunkter på, senast 14 mars.