Nyhetsarkiv för 12 februari, 2013

Synpunktsrunda för Sambis attribut

12 feb, 2013

Sambis arbetsgrupp för attributshantering är snart redo att presentera sitt andra utkast över attributen som ska användas i federationen. Mellan 25 februari och 14 mars är alla intressenter välkomna att lämna synpunkter på utkastet som publiceras här den 25 februari. Läs mer