Dags att tycka till om attribut

18 jan, 2013

Nu har vi den första synpunktsrundan på utkastet av attributslistan. Lämna dina synpunkter senast den 27 januari.

En viktig del i etableringen av en identitetsfederation som Sambi är att hitta rätt attribut för att beskriva dem som är medlemmar. Attributen används för att styra hur olika personer får åtkomst till de tjänster som finns i federationen.

En särskild arbetsgrupp har utsetts inom Sambi för att ta fram ett förslag på vilka attribut som ska användas i federationen. Gruppen ska ha en första version av attributslistan klar innan mars månads utgång, men redan nu finns ett utkast som man vill ha in synpunkter på senast 27 januari.

Målet med denna första synpunktsrunda är att samla in information från intressenter i Sambi som har personal inom vård, hälsa och omsorg. Arbetsgruppens ambition är att finna en minsta gemensam nämnare så att de verksamhetssystem som finns i dag kan anslutas till federationen med minsta möjliga anpassningar.

En andra synpunktsrunda är planerad att genomföras under februari/mars, och gruppen anordnar även ett informationsmöte 15 februari; mer information om det mötet kommer inom kort.