Sambi går in i fas 2

13 dec, 2012

Sambi-projektet förlängs med en fas 2, som tar vid när den ursprungliga fas 1 avslutas 31 januari. Målet för fas 2 är att bygga en förvaltningsorganisation som kan driva Sambi vidare när projektet avslutas, berättar projektledaren Håkan Josefsson på Apotekens Service, och beslutet att inrätta fas 2 togs på ett styrgruppsmöte i november.

Drift av Sambi och support åt användarna är två viktiga uppgifter för förvaltningsorganisationen, konstaterar han. Ansvaret för förvaltningsorganisationen kommer att delas mellan de två initiativtagarna till Sambi, CeHis/Sveriges Kommuner och Landsting samt Apotekens Service. Vissa tjänster kan också komma att köpas in utifrån.

–    Vi behöver till exempel en rutin för granskning av hur väl medlemmar i federationen lever upp till kraven i tillitsförklaringen. En sådan granskning kanske vi inte kan göra själva och då får vi skriva avtal med någon som är expert på det. Den typen av frågor kommer också att komma upp under fas 2, säger Håkan Josefsson på Apotekens Service.

En ny kommunikationsplan ska också tas fram, den första som bland annat innehöll att ta fram ett varumärke och ordna ett lanseringsevenemang, är uppfylld.

–    Projektet gick verkligen in i ett nytt läge efter lanseringen den 8 november. Nu när vi så att säga finns officiellt droppar det in många förfrågningar. Vi kom ju ganska rätt i tiden, många sitter just nu med sin verksamhetsplanering för 2013 och vill veta hur de kan få in Sambi i den, säger Håkan Josefsson.

–    Ett litet antal organisationer kommer säkert att ansluta sig under 2013 men de andra vill undersöka möjligheten och eventuellt börja med förberedelser för framtida anslutning.

Fas 2 av Sambi är tänkt att gå i mål i september 2013, och då kommer också förvaltningsorganisationen stå redo att ta emot verksamheten. Men först ska alltså fas 1 avslutas nu i januari, och Håkan Josefsson är nöjd med vad projektet har hunnit med så här långt.

–    Vi skulle hålla ett lanseringsevent, och den aktiviteten har vi kunnat bocka av – det blev dessutom ett lyckat och uppskattat arrangemang. Avtalsmallar ska tas fram och de kommer som det ser ut nu att bli klara. Naturligtvis kommer arbetet med dessa dokument att fortsätta efter den 31 januari, till exempel affärsmodell och attributhantering, så en del arbete kvarstår innan vi är helt i mål.

–    Vi hade också som mål att ha ett antal pilotprojekt igång till 31 januari men vi är inte riktigt i mål där. Vi har flera kandidater som är mitt i förberedelsearbetet för att ansluta sig och som förhoppningsvis kommer att komma igång under 2013.