Löser säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt

3 dec, 2012

Karin Bengtsson, chef för IT-Forum på Kommunförbundet Stockholms län, lyfter säkerheten. Den skapar grunden för att federativ samverkan leder till kostnadseffektiva lösningar som sedan bidrar till verksamhetsnytta och utveckling av tjänster.

Varför var du med på dialogen den 8 november?
IT-forum Kommunförbundet Stockholms län arbetar aktivt för federerad identitets och behörighetshantering. När jag fick förmånen att vara med i paneldiskussion 8 november tackade ja.

Vilken är din organisations syn på federativ samverkan?
IT-forum ser federativ samverkan som ett bra sätt att lösa säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Hur påverkar realiserandet av Sambi din organisations möjligheter för nya tjänster?
När säkerheten är löst kan vi fokusera på tjänsterna.

Vilken är den största nyttan med en federation för hälso-, vård- och omsorgssektorn?
Inom hälsa, vård och omsorg får vi fler och fler aktörer. Nu flyttar vi en sammanhållen hantering av identitet och behörighetshantering till hemmaorganisationen. Respektive organisation väljer sedan den lösning som passar dem bäst.

Vilka tjänster och tillämpningar vill du se Sambi används för?
Jag vill att det används för alla tjänster och vill betona att det är viktigt att även behörigheter inkluderas och att vi inte behåller beroenden till HSA-katalogen.

Vad är nyckeln för att få igång anslutningen till Sambi?
Först behöver alla tillitsramverk bli klara och till dem behövs enkla vägledningar och checklistor så att det blir enkelt för respektive organisation att komma igång.
Sedan behöver  tjänster som många använder ofta finnas i federationen, så vi får verksamhetsnytta.