Nyhetsarkiv för december 2012

Sambi går in i fas 2

13 dec, 2012

Sambi-projektet förlängs med en fas 2, som tar vid när den ursprungliga fas 1 avslutas 31 januari. Målet för fas 2 är att bygga en förvaltningsorganisation som kan driva Sambi vidare när projektet avslutas, berättar projektledaren Håkan Josefsson på Apotekens Service, och beslutet att inrätta fas 2 togs på ett styrgruppsmöte i november. Läs mer

Referensmöte om tillitsramverket

12 dec, 2012

Sambis tillitsramverk ska finnas i version 1.0 den 31 januari 2013 och under referensmötet den 22 januari går vi igenom och diskuterar den nuvarande versionens utformning och innehåll. Läs mer

Löser säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt

3 dec, 2012

Karin Bengtsson, chef för IT-Forum på Kommunförbundet Stockholms län, lyfter säkerheten. Den skapar grunden för att federativ samverkan leder till kostnadseffektiva lösningar som sedan bidrar till verksamhetsnytta och utveckling av tjänster. Läs mer