”Det möjliggör nya tjänster till våra kunder”

22 nov, 2012

På dialogen om Sambi, som vi anordnade den 8 november, passade vi på att ställa några frågor till seminariedeltagarna. Bland annat haffade vi Stefan Ingelgård, CIO på Kronans Droghandel och medlem i Apoteksföreningen, och han svarade på hur han ser på Sambi.

Varför var du med på dialogen den 8 november?      
– Jag är intresserad av att förstå hur en identitetsfederation kan hjälpa mig och min verksamhet.

Vilken är din organisations syn på federativ samverkan?
– Vi arbetar idag tillsammans med Apotekens Service för att säkerställa korrekt hantering av identiteter och användare. Det fungerar bra, men det är väldigt begränsade tjänster.  Min vision är att en federation kan underlätta för oss på apotek att erbjuda våra kunder mer sammansatta tjänsteerbjudanden kring hälsa och användandet av läkemedel. Viktigt med Sambi är att det blir en tjänst som underlättar detta. Jag är orolig för att det blir dyrt och krångligt, och då hamnar vi fel.

Hur påverkar realiserandet av Sambi din organisations möjligheter för nya tjänster?
– Det bör förenkla detta. Framför allt hoppas vi att en federation som även inkluderar utfärdare av e-legitimationer för allmänheten kan göra det möjligt för oss att erbjuda våra kunder nya tjänster som bygger på information från de federerade tjänsterna.

Vilken är den största nyttan med en federation för hälso-, vård- och omsorgssektorn?
– Det möjliggör nya tjänster till våra kunder.

Vilka tjänster och tillämpningar vill du se Sambi används för?
– Förutom de tjänster hos Apotekens Service som vi redan idag använder, vill vi använda Sambi för att erbjuda våra kunder nya sammansatta tjänster där de kan använda sin egen information som finns lagrad i federerade tjänster.

Vad är nyckeln för att få igång anslutningen till Sambi?
– Det behöver vara enkelt, kostnadseffektivt, rätt nivå på säkerheten och möjliggöra tjänster som vi kan använda i vårt arbete att skapa nöjdare apotekskunder.

Läs mer om Kronans Droghandel här.