Välkommen till Sambis nya webbplats!

4 nov, 2012

Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn. Här på vår nya webbplats kan du följa utvecklingen och bli en del av Sambis samverkan för säkrare e-hälsa.

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) har sprungit ur att det inom hälso-, vård- och omsorgssektorn finns ett behov av infrastrukturlösningar som garanterar en patientsäker, kostnadseffektiv och enkel åtkomst av e-tjänster både inom och mellan organisationer.

Under våren 2012 genomförde Apotekens Service tillsammans med CeHis och .SE ett projekt för att utforska möjligheter och effekter av en gemensam identitets- och behörighetsfederation. Uppdraget var att ta fram en tjänstebeskrivning för en identitets- och behörighetsfederation för vård och omsorg. Slutrapporten finns att läsa här.

Det finns redan långtgående arbete på identitetsområdet och syftet med Sambi är att skapa ett komplement till dagens olika lösningar. Målet är att åstadkomma en nationell lösning dels för att länka samman hälso-, vård- och omsorgssektorn, dels för skapa högre säkerhetsskydd och kostnadseffektivitet.

Visionen är att Sambi ska fungera som en nationell mötesplats för säkra e-tjänster genom att vara det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten.

Sambi är ett samarbete mellan Apotekens Service AB, CeHis och .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Sambi befinner sig fortfarande i utvecklingsfasen och just nu är det inte möjligt att bli medlem i Sambi. Detaljerna kring hur man ansöker om medlemskap i Sambi är inte fastställda. Här på Sambis webbplats kan man följa arbetet och här kommer också detaljerna kring medlemskap och avtalen att presenteras.

Vi som står bakom Sambi idag tycker att det är viktigt med samverkan och tror att öppenhet bidrar till en bättre lösning. Vi kommer därför att vara transparenta i vårt utvecklingsarbete och välkomnar alla som är intresserade av att bidra.

Anmäl dig gärna som prenumerant på våra nyhetsbrev! Det gör du genom att ange din e-postadress på startsidan här på Sambi.se.