Federation underlättar för e-hälsan

4 nov, 2012

CeHis, eller Center för eHälsa i samverkan, är landstingens och regionernas gemensamma organisation för att utveckla och samordna e-hälsotjänster. Informationshantering och -säkerhet är särskilt viktiga inom vård och omsorg. CeHis är också en av initiativtagarna till Sambi, tillsammans med Apotekens Service AB.

Åke Rosandher är ansvarig för CeHis verksamhet och han ser Sambi som ett viktigt steg i rätt riktning, för ökad spridning av e-hälsa.

–    För oss är det viktigt att få upp användningen av e-hälsa. Det ska vara enkelt för vårdorganisationer att ansluta sig till och använda systemen och det blir det med en federation.

Till att börja med vänder sig Sambi till dem som arbetar inom vård och omsorg men i ett kommande steg två vill Åke Rosandher gärna släppa in även brukare och patienter.

Lanseringen av Sambi.se beskriver han som ”början på en bra resa”.

–    Vi fokuserar på att Sambi ska bli en bra tjänst och då kommer också våra medlemmar att vilja använda den. I annat fall får vi analysera hur vi kan förbättra den. Det viktiga är att slutresultatet blir bra.