Prioriterar säkerhet och standarder

3 nov, 2012

Statliga Apotekens Service AB skapades 2008 inför den kommande omregleringen av apoteksmarknaden, med uppgift att driva de nationella tjänster som alla apotek skulle komma att behöva – ett exempel är e-recepten. Som en följd av detta har bolaget kontaktytor och kunder inte bara bland apoteken utan inom hela vård- och omsorgssektorn och även forskningen. Ylva Hambraeus Björling, vd på Apotekens Service, ger här sin syn på Sambi.

Bolagets intresse för Sambi har sin grund i just detta, mängden organisationer som behöver utbyta information, säger vd Ylva Hambraeus Björling.

–    Säkerhetsfrågorna är A och O för oss, i och med att vi hanterar väldigt känslig information, och vi måste kunna lita på organisationer och företag som vi kommunicerar med.

–    Att säkra tilliten med enskilda avtal mellan alla parter skulle bli otroligt dyrt och tidsödande. Vår övertygelse är att en federation både ger en bättre grund att stå på och blir billigare att realisera.

Federationen baseras på etablerade standarder, bland annat för beskrivning av olika tillitsnivåer, och det är väsentligt för Apotekens Service.

–    Som statligt bolag är det naturligt för oss att bidra till att den här typen av tjänster kommer igång. Dessutom måste vi behandla alla kunder lika och det förutsätter att vi upphandlar lösningar som så långt möjligt är produkt- och leverantörsoberoende, säger Ylva Hambraeus Björling.

I en första fas tänker sig Ylva Hambraeus Björling att Sambi ska vända sig till alla som arbetar med vård, hälsa och omsorg. Apotekens Service har även fått i uppdrag av Socialdepartementet att ta fram ett Personligt Hälsokonto för Sveriges invånare. Med Personligt Hälsokonto, som kommer under 2013, kan det så småningom bli aktuellt att utvidga federationen även till enskilda individer.

–    Min förhoppning just nu är att så många organisationer som möjligt ser fördelarna med en federation och väljer att gå med i Sambi.