Federationer byggstenar för bättre Internet

2 nov, 2012

IIS har ett uppdrag i sin urkund att främja utvecklingen av internet i Sverige, och Sambi kan bli en viktig pusselbit i den utvecklingen, konstaterar stiftelsens vd Danny Aerts.

– I det Sambi och andra identitetsfederationer vill åstadkomma finns många mervärden för svenska internetanvändare. Federationer skapar en effektivare marknad och bidrar till bättre konkurrens mellan tjänsteleverantörer, säger han.

– Federationerna utgör dessutom en stabil och skalbar infrastruktur för nätet som andra kan bygga tjänster på, något som också ligger i linje med IIS värderingar.

Sambi har växt fram i diskussioner mellan eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) och Sveriges Kommuner och Landsting. IIS (dåvarande .SE) kom in senare i projektet och erbjöd sig att fungera som federationsoperatör, det vill säga sköta teknisk drift och förvaltning av systemet. Danny Aerts ser en funktion till som stiftelsen har fyllt och fyller: att driva på och få igång projektet.

– Stiftelsen har tillgång till kompetenta personer som kan driva teknikprojekt och vi har ett gott renommé baserat på att vi förvaltar .se-domänen. Inte minst viktigt är att vi därtill har egna pengar som vi kan gå in med. Jag skulle säga att IIS, baserat på dessa styrkor, är en bra katalysator – eller smörjmedel om du föredrar den bilden – för att hjälpa igång den här typen av projekt.

– Det finns stora likheter mellan domännamnsdriften och att vara federationsoperatör.

Stiftelsen driver dessutom redan Skolfederation, en identitets- och behörighetsfederation för utbildningssektorn, och kan återanvända många av de tekniska lösningarna till Sambi, konstaterar Danny Aerts. Det faktum att man driver registret över .se-domännamn gör att IIS är etablerat som någonting svenska internetanvändare litar på vilket underlättar etableringen av en identitets- och behörighetsfederation.