Nyhetsarkiv för november 2012

”Det möjliggör nya tjänster till våra kunder”

22 nov, 2012

På dialogen om Sambi, som vi anordnade den 8 november, passade vi på att ställa några frågor till seminariedeltagarna. Bland annat haffade vi Stefan Ingelgård, CIO på Kronans Droghandel och medlem i Apoteksföreningen, och han svarade på hur han ser på Sambi. Läs mer

”Sambi förenklar, men kompromissar inte med säkerheten”

14 nov, 2012

Beräkningar har gjorts av en del kommuner där man kommit fram till att en orimligt stor del av arbetstiden läggs på att logga in i olika system, bland personal som arbetar inom vård och omsorg. Det är en verklighet som innebär en rad utmaningar och samtidigt något som Sambi kan skapa en grund för att förbättra. Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) bjöd in till en dialog om hur åtkomst till system och tjänster kan förenklas, utan att samtidigt kompromissa med säkerheten. Läs ett referat från dagen här. Läs mer

Välkommen till Sambis nya webbplats!

4 nov, 2012

Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn. Här på vår nya webbplats kan du följa utvecklingen och bli en del av Sambis samverkan för säkrare e-hälsa. Läs mer

Federation underlättar för e-hälsan

4 nov, 2012

CeHis, eller Center för eHälsa i samverkan, är landstingens och regionernas gemensamma organisation för att utveckla och samordna e-hälsotjänster. Informationshantering och -säkerhet är särskilt viktiga inom vård och omsorg. CeHis är också en av initiativtagarna till Sambi, tillsammans med Apotekens Service AB. Läs mer

Prioriterar säkerhet och standarder

3 nov, 2012

Statliga Apotekens Service AB skapades 2008 inför den kommande omregleringen av apoteksmarknaden, med uppgift att driva de nationella tjänster som alla apotek skulle komma att behöva – ett exempel är e-recepten. Som en följd av detta har bolaget kontaktytor och kunder inte bara bland apoteken utan inom hela vård- och omsorgssektorn och även forskningen. Ylva Hambraeus Björling, vd på Apotekens Service, ger här sin syn på Sambi. Läs mer