Vem kan bli medlem?

Federationen är öppen för alla organisationer inom hälso-, sjukvårds- eller omsorgsområdet, som behandlar känsliga personuppgifter inom sin respektive verksamhet. Federationen är även öppen för de som arbetar med djurens hälso- och sjukvård. Medlem som Användarorganisation i Sambi kan vara statliga myndigheter, landsting, kommuner eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare inom vård-, omsorgs- och hälsoområdet, till exempel:

 • Myndigheter
 • Landsting
 • Kommuner
 • Privata vårdgivare
 • Privata omsorgsgivare
 • Tjänsteleverantörer
 • Apotek
 • Veterinärer

Medlem som Tjänsteleverantör i Sambi kan utöver de ovan nämnda organisationerna även sådan verksamhet vara som rekommenderats av befintlig Medlem att vara Tjänsteleverantör i Sambi.

Vad ingår i ett medlemskap?

 • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen
 • Gemensam och standardiserad metadatahantering
 • Vägledning och support
 • Kostnadsfria utbildningar
 • Tillgång till test- och labbmiljöer
 • Möjlighet att påverka och vidareutveckla federationen genom arbetsgrupper och samverkan
 • Sambis nyhetsbrev, cirka en gång per månad

Bli medlem

Det finns två vägar för en Användarorganisation att bli medlem i Sambi (för Tjänsteleverantör är det bara möjligt att ansluta via Sambi direkt). Antingen väljer man att låta ett Sambiombud ta hand om anslutningsprocessen som genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistår Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Det går också bra att ansöka via Sambi direkt, då är det användarorganisationen själv som genomför processen med Tillitsgranskning och anslutningsavtal.

 • Gör en intresseanmälan så kontaktar Sambi er!
 • Processen startar med en tillitsgranskning.
 • När tillitsdeklarationen är godkänd ska ett anslutningsavtal och en medlemsuppgiftsblankett skickas in. För kommuner och landsting bifogas även underlag som styrker att den undertecknade har rätt att skriva under anslutningsavtalet. Du finner blanketter, bilagor samt mer information på sidan om anslutningsavtal. Vi granskar ansökan utifrån avtal och regler och uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi ansökan. Påskrivet anslutningsavtal skickas tillbaka till er per post. Medlemskapet bekräftas via e-post.
 • När medlemskapet är ingånget kan ni skicka in ert metadata till federationsoperatören för kontroll och publicering.