Tillitsgranskning

För att bli medlem i Sambi, eller godkänd som ombud eller underleverantör, krävs det att den sökande blir godkänd i en process som kallas tillitsgranskning.

Det innebär att Sambi säkerställer att man uppfyller de säkerhetskrav som ställs. De aktuella säkerhetskraven finns dokumenterade i Sambi Bilaga 3 – Tillitsramverk v2.02. Återkommande granskning av en godkänd part görs vart tredje år. För ett ombud görs en återgranskning varje år.

Här kan du läsa mer i detalj om hur tillitsgranskningen går till. Tillitsgranskningsavtal och avgifter hittar du här.

Tillitsgranskning

Intresseanmälan

För mer information om vad en tillitsgranskning innebär för ert företag eller er organisation, anmäl ert intresse här så kontaktar vi er.