Betrodda parter

Här kan du läsa om vilka organisationer som genomgått en tillitsgranskning med godkänt resultat och vilka organisationer som för närvarande är medlemmar i federationen Sambi.

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade och godkända. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd.
Medlemmarna i Sambi presenteras här.

Betrodd part Godkänd för användning av Roll Återkommande tillitsgranskning senast
Stockholms läns landsting
(HSF, Avd för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
tjänst: SLLs beställningsportal Tjänsteleverantör 2018-09-21
Stockholms stad Användarorganisation 2018-10-07
Inera AB attribututgivare: Katalogtjänst HSA Underleverantör till Användarorganisation 2018-10-16
eHälsomyndigheten tjänster:

receptexpeditionsstöd – tjänsterna omfattar bland annat åtkomst till receptregistret, läkemedelsförteckningen, högkostnadstrappan, fullmakter och grunddata

E-receptstöd – för att en vårdaktör ska kunna skicka elektroniska recept från ett journalsystem

stöd för att visa privata läkemedel och recept för privatpersoner

stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal

Tjänsteleverantör 2018-10-30
Inera AB IdP: Inera Nationella Säkerhetstjänster Underleverantör till Användarorganisation 2019-10-05
Svensk e-identitet IdP: Svensk e-identitets intygstjänst Underleverantör till Användarorganisation 2020-04-19
Stockholms läns landsting,
Stockholms läns sjukvårdsområde
e-id: SITHS
attribututgivare: EK
IdP: SLL
Användarorganisation 2021-05-31
Danderyds kommun  e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation 2019-04-06
Lidingö stad  e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation via Svensk e-identiet 2021-04-17
Svensk e-Identitet Sambiombud Sambiombud 2019-02-02
Apotea AB e-id: SITHS
attribututgivare: HSA och Svensk e-identitet
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation via Svensk e-identitet  2021-04-03
Region Västmanland e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Region Västmanlands IdP
Användarorganisation 2021-04-05
Älmhult
e-id: SITHS,
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-05-09
Apotea AB
ApoteaExp
Tjänsteleverantör 2021-05-31
Evimeria EMR AB
Läkemedelsmodulen i journalsystemet Webdoc
Tjänsteleverantör 2021-06-30
Appva AB
Medication and care support system (MCSS)
Tjänsteleverantör 2021-07-31
Eda kommun e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
idP: Inera nationella säkerhetstjänster
Användarorganisation 2021-07-30

Sambis styrgrupp beslöt 2018-06-27 att inte ge ett fortsatt interimsgodkännande för SITHS i Sambi. Sambis styrgrupp är medveten om sektorns stora användning och beroende av säkerhetstjänsten SITHS, vilket gör att en förändring inte kan ske direkt. Styrgruppen ger därför en dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020. Styrgruppen önskar att Inera inom ett år gör en förnyad riskanalys avseende SITHS och dess användning av SHA-1. Styrgruppen önskar även att Inera, tillsammans med intressenter, gör en konsekvensanalys av beslutet att inte godkänna SITHS för användning i Sambi längre än 2 år.

Vid frågor, kontakta info@sambi.se