Betrodda parter

Här kan du läsa om vilka organisationer som genomgått en tillitsgranskning med godkänt resultat och vilka organisationer som för närvarande är medlemmar i federationen Sambi.

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade och godkända. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd.
Medlemmarna i Sambi presenteras här.

Betrodd part Godkänd för användning av Roll Återkommande tillitsgranskning senast
Tieto Sweden AB tjänst: Brokertjänst Underleverantör till Tjänsteleverantör 2018-06-09
Stockholms läns landsting
(HSF, Avd för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
tjänst: SLLs beställningsportal Tjänsteleverantör 2018-09-21
Stockholms stad Användarorganisation 2018-10-07
Inera AB attribututgivare: Katalogtjänst HSA Underleverantör till Användarorganisation 2018-10-16
eHälsomyndigheten tjänster:

receptexpeditionsstöd – tjänsterna omfattar bland annat åtkomst till receptregistret, läkemedelsförteckningen, högkostnadstrappan, fullmakter och grunddata

E-receptstöd – för att en vårdaktör ska kunna skicka elektroniska recept från ett journalsystem

stöd för att visa privata läkemedel och recept för privatpersoner

stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal

Tjänsteleverantör 2018-10-30
Inera AB IdP: Inera Nationella Säkerhetstjänster Underleverantör till Användarorganisation 2019-10-05
Svensk e-identitet IdP: Svensk e-identitets intygstjänst Underleverantör till Användarorganisation 2020-04-19
Stockholms läns landsting,
Stockholms läns sjukvårdsområde
 e-id: SITHS
attribututgivare: EK och HSA
IdP: SLL
Användarorganisation 2018-03-31
Danderyds kommun  e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation 2019-04-06
Lidingö stad  e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation 2019-03-23
Svensk e-Identitet Sambiombud Sambiombud 2019-02-02