Avtal och bilagor

Här har vi samlat alla aktuella avtal och bilagor som hör till Sambi och som du kommer att behöva skriva under och läsa i anslutningsprocessen. Oavsett om du ansöker i egenskap av Användarorganisation och/eller Tjänsteleverantör eller Sambiombud finns alla dokument samlade här.

Firmatecknare eller motsvarande för din organisation/företag måste skriva under medlemsuppgiftsblanketten och anslutningsavtalet. För kommuner och landsting bifogas även underlag, en så kallad delegationsordning som bevisar att den undertecknade har rätt att skriva under blanketten och anslutningsavtalet.

Avtal och bilagor inför Tillitsgranskning:

Här finns även Tillitsdeklarationsmallen att att fylla i vid er tillitsdeklaration som ska skickas till Sambis Tillitsgranskningstjänst

Avtal och bilagor för medlemskap i Sambi:

Blankett för kontaktuppgifter för medlemskap i Sambi:

(Behöver du ändra dina kontaktuppgifter använder du denna blankett)

Avtal för organisation som vill bli medlem i Sambi via sambiombud:

Nedan finns alla avtal och bilagor som hör till processen att bli Sambiombud:

Här finns även Tillitsdeklarationsmallen att att fylla i vid er tillitsdeklaration som ska skickas till Sambis Tillitsgranskningstjänst