Bli del av Sambi

Federationen Sambi består av medlemmar och betrodda parter.

Eftersom federationen bygger på ömsesidig tillit till alla parter är kraven på säkerhet och stabilitet höga. Det krävs därför alltid en tillitsgranskning innan en organisation eller ett företag blir godkänd som betrodd part och eventuellt medlem. En medlem i Sambi är en organisation som efter en godkänd tillitsgranskning tecknat ett anslutningsavtal med federationsoperatören Internetstiftelsen i Sverige och. En betrodd part är en organisation som har gjort en tillitsgranskning som Sambi har godkänt.

 

Vilken roll kan man ha inom Sambi?

  • Användarorganisation – medlem
  • Tjänsteleverantör – medlem
  • Sambiombud
  • Underleverantör

 

Så här blir man betrodd part

Intresseanmälan → Tillitsgranskning → Betrodd part

 

Så här blir man medlem

Intresseanmälan → Tillitsgranskning → Medlemskap