Bli medlem

Eftersom federationen bygger på ömsesidig tillit till alla medlemmar är kraven på medlemmarnas säkerhet och stabilitet höga. Det krävs därför en tillitsgranskning innan en organisation eller ett företag blir godkänd som medlem.

Det här ingår i medlemskapet

  • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen.
  • Gemensam och standardiserad metadatahantering.
  • Vägledning och support.
  • Kostnadsfria utbildningar.
  • Tillgång till test- och labbmiljöer.
  • Möjlighet att påverka och vidareutveckla federationen genom arbetsgrupper och samverkan.

Vem kan vara medlem i Sambi

Sambi välkomnar alla statliga myndigheter, landsting, kommuner eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare inom vård-, omsorgs- och hälsoområdet att bli medlem som användarorganisation eller som tjänsteleverantör.

De säkerhetskrav som medlemmarna i Sambi förutsätts följa specificeras här.

medlemskap-sambi

 

Så här blir man medlem

Gör gärna en intresseanmälan så kontaktar vi er! Processen startar med en tillitsgranskning.

 
Sambi flödeschema_bli_medlem

  1. När tillitsdeklarationen är godkänd ska ett anslutningsavtal och en medlemsuppgiftsblankett skickas in. För kommuner och landsting bifogas även underlag som styrker att den undertecknade har rätt att signera avtalet. Du finner blanketter, bilagor samt mer information på sidan om anslutningsavtal.
  2. Vi granskar ansökan utifrån avtal och regler och uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi ansökan. Påskrivet avtal skickas tillbaka till er per post.
  3. Medlemskapet bekräftas via e-post. Därefter kan ni skicka in era metadata till federationsoperatören för kontroll.