Medlem via Sambiombud

Genom att anlita ett Sambiombud behöver ni inte själva organisera och anskaffa tjänster och lösningar från flera olika parter. Sambiombudet ska se till att de tjänster som de erbjuder är godkända av Sambis tillitsgranskningstjänst. Dessa kan ni sedan referera till i er egen tillitsdeklaration.

Sambiombudet hjälper din organisation att säkerställa att ni lever upp till kraven i Sambis tillitsramverk. Detta omfattar lösningar och tjänster för:

  • medlemsansökan till Sambi
  • uppföljning av informationssäkerhet
  • e-legitimation
  • identitetsintygsutgivning (IdP)
  • attributkatalog
  • incidenthantering
  • rapportering
  • övervakning

Aktuella blanketter, avtal och bilagor för Medlem via Sambiombud

Godkända Sambiombud:

Svensk e-Identitet
Webbplats: https://e-identitet.se/

Den som vill bli Sambiombud måste teckna ett avtal med federationsoperatören, Internetstiftelsen i Sverige. Innan avtalet tecknas ska det blivande Sambiombudet ha granskats av Sambis tillitsgranskningstjänst med godkänt resultat och godkänts av Sambis styrgrupp. Sambiombudet granskas årligen av Sambis tillitsgranskningstjänst.