Medlemsavgift

Följande avgifter gäller för medlemskap i Sambi. Samtliga avgifter anges exklusive mervärdesskatt.

Medlemsavgift för användarorganisation som ansluter till Sambi via Sambiombud

Användarorganisation som är ansluten via Sambiombud betalar avgift till Sambiombudet för sitt medlemskap i Sambi enligt Sambiombudets prislista.

Medlemsavgift för användarorganisation som är direktansluten till Sambi

Användarorganisationens medlemsavgift i Sambi är baserad på antal anställda i användarorganisationen enligt tabellen nedan.

Antal anställda i
användarorganisationen
Medlemsavgift
(kr/år)
XS, upp till 99 anställda 5 000
Liten, mellan 100 och 500 anställda 10 000
Medel, mellan 501 och 1 000 anställda 20 000
Stor, mellan 1001 och 5 000 anställda 40 000
XL, över 5000 anställda 50 000

Medlemsavgift för användarorganisation som är gruppföreträdare

Gruppföreträdarens medlemsavgift i Sambi är baserad på antal gruppmedlemmar hos gruppföreträdaren enligt tabellen nedan.

Medlemsavgift
(kr/år och gruppmedlem)
Per gruppmedlem 500

Gruppmedlemmar till gruppföreträdare betalar ingen avgift till Sambi.

Medlemsavgift för tjänsteleverantör

Varje tjänsteleverantör ska avlägga en medlemsavgift i Sambi. För det fall en tjänsteleverantör önska tillhandahålla flera e-tjänster under samma medlemsavtal ombedes denne kontakta federationsoperatören.

Tjänsteleverantör Medlemsavgift
(kr/år)
Medlemsavgift 10 000

För användarorganisation eller gruppföreträdare som även är tjänsteleverantör utgår medlemsavgift för båda rollerna.