Medlemsavgift

Sambis medlemsavgifter

Följande avgifter gäller för medlemskap i Sambi. Samtliga avgifter anges exklusive mervärdesskatt.

Medlemsavgift för användarorganisation

Användarorganisationens medlemsavgift i Sambi är baserad på antal anställda i Användarorganisationen enligt tabellen nedan.

Antal anställda i
användarorganisationen
Medlemsavgift
(kr/år)
XS, upp till 99 anställda 5 000
Liten, mellan 100 och 499 anställda 10 000
Medel, mellan 500 och 999 anställda 20 000
Stor, mellan 1000 och 4999 anställda 40 000
XL, över 5000 anställda 50 000

Medlemsavgift för tjänsteleverantör

Varje tjänsteleverantör  ska avlägga en medlemsavgift i Sambi. För det fall en Tjänsteleverantör önska tillhandahålla flera E-tjänster under samma Medlemsavtal ombedes denne kontakta Federationsoperatören.

Tjänsteleverantör Medlemsavgift
(kr/år)
Medlemsavgift 10 000
Om fler E-tjänster under samma Medlemsavtal Begär pris

För användarorganisation som även är tjänsteleverantör utgår medlemsavgift för båda rollerna.

Gruppföreträdare och Sambiombud följer annan prislista, se avgiftsbilagor på avtalssidan. Gruppmedlemmar betalar ingen avgift direkt till Sambi.