Bli medlem i Sambi

Som Användarorganisation och/eller Tjänsteleverantör kan man bli medlem i Sambi. Det finns två vägar att bli medlem: 1) med stöd av Sambiombud eller 2) på egen hand bli medlem i Sambi.

Att bli medlem på egen hand innebär fyra steg:

Intresseanmälan: I intresseanmälan fyller ni i organisationsnamn- och nummer och vilken roll i Sambi ni vill tillitsgranskas för. Fyll också i namn på er kontaktperson vi från Sambis sida kommunicerar med genom anslutningsprocessen.

Tillitsgranskning: Att tillitsgranska är en del av Sambis tillitsarbete. Som anslutna parter i federationen Sambi är det viktigt att kunna lita på varandras Identitetsintygutgivare (IdP), e-legitimationer, attribututgivare och digitala tjänster.

Anslutningsavtal är ett avtal som ni tecknar med Sambis federationsoperatör (Internetstiftelsen). Ett anslutningsavtal kan tecknas när tillitsgranskningen är godkänd.

Metadata är sista steget i medlemsprocessen. När ni har tecknat avtal är det möjligt att ladda upp ert metadata till federationsoperatören.