Bli medlem i Sambi

Vilka kan bli medlemmar?

Om din organisation har anställda eller uppdragstagare som är verksamma inom vård, hälsa eller omsorg, eller inom djurens hälsa och vård, så kan din organisation bli medlem som användarorganisation i Sambi. Om ni har upp till tio anställda kan ni välja att i stället bli gruppmedlem.

Om din organisation vill företräda gruppmedlemmar och ta ansvar för dem som användarorganisation i Sambi kan ni, om vissa villkor är uppfyllda, bli medlem i Sambi som gruppföreträdare.

Om din organisation erbjuder en e-tjänst som användare från minst en användarorganisation i Sambi ska nå med hjälp av ett digitalt identitetsintyg så kan din organisation bli medlem som tjänsteleverantör i Sambi. Det är möjligt att bli medlem som både användarorganisation och tjänsteleverantör.

Så här blir din organisation medlem i Sambi

Det finns två vägar att bli medlem:

  1. med stöd av Sambiombud
  2. på egen hand

Att bli medlem på egen hand innebär tre steg:

  1. Skriva avtal om tillitsgranskning
  2. Genomgå tillitsgranskning
  3. Skriva anslutningsavtal om medlemskap i Sambi

Dessutom behöver ni skapa de tekniska förmågorna. Därefter går det bra att ladda upp metadata i Sambis produktionsmiljö och börja använda Sambi.

Vilka kan inte bli medlemmar i Sambi?

Om din organisation är underleverantör till medlem i Sambi så kan ni bli betrodd part, men inte medlem, i Sambi. Exempel på intressanta funktioner från betrodda parter är:

  • användarorganisationens identitetsutgivningsfunktion (IdP)
  • tillhandahålla attribut till identitetsintygen
  • förmedla autentisering av anställda och uppdragstagare som använder inom Sambi godkända e-legitimationer

Efter godkänd tillitsgranskning publicerar vi er som betrodd part på sambi.se, vilket kan underlätta för era kunder, gynna er försäljning och stärka tilliten i Sambi.