Betrodda parter

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade och godkända. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd.
Medlemmarna i Sambi presenteras här.

Betrodd part Godkänd för användning av Roll Återkommande tillitsgranskning senast
Stockholms läns landsting
(HSF, Avd för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
tjänst: SLLs beställningsportal Tjänsteleverantör 2021-10-31
Stockholms stad Användarorganisation 2021-10-30
Inera AB attribututgivare: Katalogtjänst HSA Underleverantör till Användarorganisation 2021-09-30
eHälsomyndigheten tjänster:

receptexpeditionsstöd – tjänsterna omfattar bland annat åtkomst till receptregistret, läkemedelsförteckningen, högkostnadstrappan, fullmakter och grunddata

E-receptstöd – för att en vårdaktör ska kunna skicka elektroniska recept från ett journalsystem

stöd för att visa privata läkemedel och recept för privatpersoner

stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal

TestAdmin

Tjänsteleverantör 2019-10-31
Inera AB IdP: Inera Nationella Säkerhetstjänster Underleverantör till Användarorganisation 2019-10-05
Svensk e-identitet IdP: Svensk e-identitets intygstjänst Underleverantör till Användarorganisation 2020-04-19
Stockholms läns landsting,
Stockholms läns sjukvårdsområde
e-id: SITHS
attribututgivare: EK
IdP: SLL
Användarorganisation 2021-05-31
Lidingö stad e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation via Svensk e-identiet 2021-04-17
Svensk e-Identitet Sambiombud Sambiombud 2019-10-31
Apotea AB e-id: SITHS
attribututgivare: HSA och Svensk e-identitet
IdP: Svensk e-identitets intygstjänst
Användarorganisation via Svensk e-identitet  2021-04-03
Region Västmanland e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Region Västmanlands IdP
Användarorganisation 2021-04-05
Älmhult
e-id: SITHS,
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-05-09
Apotea AB
ApoteaExp
Tjänsteleverantör 2021-05-31
Evimeria EMR AB
Läkemedelsmodulen i journalsystemet Webdoc
Tjänsteleverantör 2021-06-30
Appva AB
Medication and care support system (MCSS)
Tjänsteleverantör 2021-07-31
Eda kommun e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
idP: Inera nationella säkerhetstjänster
Användarorganisation 2021-07-30
Inera AB Pascal Tjänsteleverantör 2021-08-31
Norrköpings kommun
e-id: SITHS,
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-08-16
Storfors kommun
e-id: SITHS,
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-10-25
Hammarö kommun
e-id: SITHS,
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-10-31
Hagfors kommun
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-12-05
Sunne kommun
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-12-06
Inera AB

Tjänster:

Intygsstatistik
Rehabstöd
Webcert inom intygstjänster
Tjänsteleverantör 2021-12-31
Vansbro kommun
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-12-12
Filipstads kommun
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2021-12-21
Digital Medical Supply Sweden AB
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Svensk e-identitet
Användarorganisation via Svensk e-identitet 2022-02-19
Inera AB
NPÖ
Tjänsteleverantör 2022-04-30
Arvika kommun
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Inera Nationella Säkerhetstjänster
Användarorganisation 2022-05-31
Eskilstuna kommun
e-id: SITHS
attribututgivare: HSA
IdP: Inera Nationella Säkerhetstjänster
Användarorganisation 2022-09-30

Styrgruppen ger dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020. Därefter måste svenska e-legitimationer som används i Sambi vara godkända av Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Vid frågor, kontakta info@sambi.se