Betrodda parter

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade och godkända. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd.
Medlemmarna i Sambi presenteras här.

Betrodd part Godkänd för användning av Roll
Region Stockholm
(HSF, Avd för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
SLLs beställningsportal Tjänsteleverantör
Stockholms stad Användarorganisation
Inera AB Attribututgivare: Katalogtjänst HSA Underleverantör till Användarorganisation
eHälsomyndigheten Receptexpedieringsstöd för apotek

E-receptstöd för vårdaktörer

Stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal

Tjänsteleverantör
Region Stockholm,
Stockholms läns sjukvårdsområde
Användarorganisation
Lidingö stad Användarorganisation
Svensk e-Identitet Sambiombud Sambiombud
Apotea AB Användarorganisation
Region Västmanland Användarorganisation
Apotea AB
ApoteaExp
Tjänsteleverantör
Appva AB
Medication and care support system (MCSS)
Tjänsteleverantör
Norrköpings kommun Användarorganisation
Vansbro kommun Användarorganisation
Kry Primärvård AB KRY Användarorganisation
Eskilstuna kommun
Användarorganisation
Apoteket AB Användarorganisation
Apoteket AB Tjänsteleverantör
Västra Götalandsregionen Användarorganisation
Västra Götalandsregionen Millenium
Vårdklient för kommuner
Tjänsteleverantör
Alfa eCare AB Alfa eCare Signit för användarorganisationer med egen IdP
Alfa eCare Recept NLL för användarorganisationer med egen IdP
Tjänsteleverantör
Apotekstjänst Sverige AB Användarorganisation
Svensk Dos AB Användarorganisation

 

Vid frågor, kontakta info@sambi.se