Betrodda parter

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade och godkända. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd.
Medlemmarna i Sambi presenteras här.

Betrodd part Godkänd för användning av Roll
Stockholms läns landsting
(HSF, Avd för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
SLLs beställningsportal Tjänsteleverantör
Stockholms stad Användarorganisation
Inera AB Attribututgivare: Katalogtjänst HSA Underleverantör till Användarorganisation
eHälsomyndigheten Receptexpedieringsstöd för apotek

E-receptstöd för vårdaktörer

Stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal

Tjänsteleverantör
Inera AB IdP: Inera Nationella Säkerhetstjänster Underleverantör till Användarorganisation
Svensk e-identitet IdP: Svensk e-identitets intygstjänst Underleverantör till Användarorganisation
Stockholms läns landsting,
Stockholms läns sjukvårdsområde
Användarorganisation
Lidingö stad Användarorganisation
Svensk e-Identitet Sambiombud Sambiombud
Apotea AB Användarorganisation
Region Västmanland Användarorganisation
Apotea AB
ApoteaExp
Tjänsteleverantör
Evimeria EMR AB
Läkemedelsmodulen i journalsystemet Webdoc
Tjänsteleverantör
Appva AB
Medication and care support system (MCSS)
Tjänsteleverantör
Eda kommun Användarorganisation
Inera AB Pascal Tjänsteleverantör
Norrköpings kommun Användarorganisation
Storfors kommun
Användarorganisation
Hammarö kommun
Användarorganisation
Hagfors kommun
Användarorganisation
Inera AB

Intygsstatistik
Rehabstöd
Webcert inom intygstjänster

Tjänsteleverantör
Vansbro kommun Användarorganisation
Filipstads kommun
Användarorganisation
Digital Medical Supply Sweden AB KRY Användarorganisation
Inera AB
NPÖ
Tjänsteleverantör
Arvika kommun
Användarorganisation
Eskilstuna kommun
Användarorganisation
Apoteket AB Användarorganisation
Apoteket AB Tjänsteleverantör
Västra Götalandsregionen Användarorganisation

Sambi ger dispens att använda SITHS i federationen fram till och med 31 december 2020. Därefter måste svenska e-legitimationer som används i Sambi vara godkända av Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Vid frågor, kontakta info@sambi.se