Avtal och bilagor

På den här sidan har vi samlat Sambis avtal och bilagor som ni kommer att behöva teckna (avtal) med Sambi och ta del av (bilagor).

Delegationsordning

Är det en kommun eller ett landsting som ni ska ansluta är det viktigt att den person som skriver under avtal med Sambi har rätt att skriva under. Bifoga därför en delegationsordning som bevisar behörigheten att underteckna.

Avtal och bilagor

Det ska vara enkelt och logiskt att hitta dokumenten som hör till Sambi. Därför har vi publicerat alla avtal och bilagor som hör till respektive steg, det vill säga om ni ska tillitsgranskas finns alla tillhörande dokument under den rubriken.

Tillitsgranskning

Bli medlem i Sambi

Avtal och bilagor för er som på egen hand ska bli medlem i Sambi:

Bilagor som undertecknande intygar att denne tagit del av vid underskrift av Anslutningsavtalet:

(Behöver du ändra dina kontaktuppgifter använder du denna blankett)

Avtal för er som vill bli medlem i Sambi med hjälp av Sambiombud:

Bilagor som undertecknande intygar att denne tagit del av vid underskrift av Anslutningsavtalet:

Nedan finns alla avtal och bilagor som hör till processen att bli Sambiombud:

Här finns även Tillitsdeklarationsmallen att att fylla i vid er tillitsdeklaration som ska skickas till Sambis Tillitsgranskningstjänst

Här finns instruktionen Sambis granskare använder vid en tillitsgranskning