Avtal och bilagor

Här finns Sambis alla avtal och avtalsbilagor. Efter godkänd tillitsgranskning kan din organisation bli medlem i Sambi, bli Sambiombud eller ingå i vår publicerade lista över betrodda parter i Sambi.

Tillitsgranskning

Först väljer ni om ni ska gå via Sambiombud eller inte. Inför tillitsgranskningen skrivs detta avtal om ni inte går via Sambiombud:

OBS! Bifoga en fullmakt eller delegationsordning som bevisar rätten att skriva under avtalet eller blanketten (firmatecknare). En delegationsordning är särskilt viktig om ett avtal gäller en offentlig myndighet, till exempel en kommun. Här finns exempel på olika juridiska personer som har behörighet att teckna avtal med federationsoperatören, Internetstiftelsen och vilka underlag som behöver bifogas.

Skapa er tillitsdeklaration genom att fylla i nedanstående mall och ta fram de bilagor som efterfrågas i mallen. Kontakta oss på info@sambi.se för att få tillgång till rutinen för säker leverans av er tillitsdeklaration med bilagor.

Därefter görs granskningen och vid godkänt resultat kan din organisation bli medlem i Sambi, bli Sambiombud eller bli publicerad som betrodd part i Sambi, beroende på vilken omfattning som är aktuell för er. Läs mer om tillitsgranskning här. Läs om avgift för tillitsgranskning här.

Bli medlem i Sambi

Medlem på egen hand

Avtal och bilagor för er som på egen hand ska bli medlem i Sambi:

OBS! Bifoga en fullmakt eller delegationsordning som bevisar rätten att skriva under avtalet eller blanketten (firmatecknare). En delegationsordning är särskilt viktig om ett avtal gäller en offentlig myndighet, till exempel en kommun.

Bilagor till Anslutningsavtalet:

Behöver du ändra dina kontaktuppgifter använder du detta webbformulär.


Medlem med hjälp av Sambiombud

Avtal för er som vill bli medlem i Sambi med hjälp av Sambiombud:

Bilagor till Anslutningsavtalet för er som blir medlem med hjälp av Sambiombud:

Medlem som Gruppföreträdare

Avtal för er som vill bli Gruppföreträdare i Sambi:

Bilagor till Anslutningsavtalet för Gruppföreträdare:

Bli Sambiombud

Nedan finns alla avtal och bilagor som hör till processen att bli Sambiombud:

Tips inför tillitsgranskning

Här finns checklistan som Sambis granskare använder vid tillitsgranskningar:

Gruppföreträdare granskas dessutom mot Bilaga 5 – Föreskrifter för Gruppföreträdare och Sambiombud mot Bilaga 5 – Föreskrifter för Sambiombud.

 

Användarvillkor för Sambi Trial

Sambi tillhandahåller en trialmiljö för blivande medlemmar att testa sitt metadata i innan man kan ladda upp sitt metadata i produktionsmiljö. Läs igenom Användarvillkoren för trialmiljö nedan och anmäl sedan här att du vill använda trialmiljön.

Användarvillkor för Sambi Trial