Kravspecifikation för federationstjänst

Läs Internetstiftelsens Kravspecifikation federationstjanst 19-01-08 (nedladdningsbar PDF).