Information om behandling av personuppgifter

Medlemshantering

Federationer bygger på samverkan mellan medlemmar och intressenter. Uppgifterna krävs för att kunna samverka. Personuppgifter (för- och efternamn, telefon, e-post, arbetsplats/adress, roll, noteringar av kommunikation, taggningar på deltagande i event) sparas i IIS kundregister med ändamålet för medlemmar att: kunna kommunicera information om ändringar och incidenter samt nyheter om tjänsten. Även för att följa upp tidigare dialog med kunden vid support och försäljning. För leads: för att kunna bedriva arbete med försäljning och medlemsutveckling och för att kunna driva samverkansfrågor inom nätverket och för att kunna utöka nätverket.

Nyhetsbrev

IIS ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS ska kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke samt avtalsförhållande för medlemmar i Sambi.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar IIS bort dina personuppgifter.  Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet.

IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som IIS använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Kurser, utbildningar och event

Personuppgifter (för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och kurser sparas så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Personuppgifter (för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress) som lämnats i samband med event eller användning av tjänst kan komma att användas för marknadsföringsändamål under ett (1) års tid efter det att kundförhållandet upphört om du inte begärt att inte bli kontaktad. Om IIS tar betalt för kurser och utbildningar sparas fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att IIS ska kunna tillhandahålla kurser och utbildningar och uppfylla åtaganden enligt de avtalsvillkor som gäller för kursen och utbildningen.

Kundundersökningar, frågor och support

Personuppgifter (för- och efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress) som lämnas i samband med att du deltar i undersökningar, eller i övrigt söker kontakt med IIS i till exempel supportärenden sparas så länge det behövs handlägga och administrera undersökningar. Supportärenden sparas under ett (1) år för att kunna säkerställa spårbarhet och för att hantera följdfrågor. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att IIS ska kunna handlägga supportärenden samt administrera kundundersökningar.