Gruppföreträdare

En gruppföreträdare är medlem i Sambi och ansvarar för sina gruppmedlemmar. Syftet med gruppföreträdare är att små organisationer, exempelvis ensampraktiserande veterinärer eller läkare ska få möjligheten att bli ansluten till Sambi utan att ha ett eget ledningssystem för informationssäkerhet.

Det är istället gruppföreträdaren som förväntas erbjuda sina gruppmedlemmar en anslutning till Sambi som uppfyller Sambis säkerhetskrav och säkerställer att tilliten inom Sambi bevaras. Gruppföreträdaren ska  även tillhandahålla instruktioner och rutiner som gruppmedlemmens personal ska följa och dessa ska motsvara de instruktioner och rutiner som gruppföreträdaren tillämpar för sin egen personal inom ramen för sitt säkerhetsarbete.

Här nedan kommer vi att publicera godkända gruppföreträdare: