Säker åtkomst för vård- och apoteksaktörer

Genom eHälsomyndighetens projekt ”Säker åtkomst för vård- och apoteksaktörer” ska en ny säkerhetslösning införas som innebär att myndigheten åtgärdar de brister som påpekats av Datainspektionen.

Den nya säkerhetslösningen innebär efterlevnad av PuL, Lagen om receptregistret och Lagen om läkemedelsförteckningen, och även kommande krav som följer av EU:s dataskyddsförordning GDPR som ersätter PuL från och med 25 maj 2018. Läs mer om bakgrunden till eHälsomyndighetens införande av ny åtkomstlösning här.

Den nya säkerhetslösningen medför att  eHälsomyndighetens kunder måste genomföra tekniska och administrativa förändringar. En kortare utbildning för de aktörer som berörs av förändringarna startar våren 2017 och fortsätter med fler kurstillfällen under hösten. Här hittar du kursbeskrivning samt datum och anmälan.

Projektet ska bidra till att eHälsomyndigheten:

  • Har förutsättningar för att efterleva lagstadgade krav för åtkomst av skyddsvärd information i eHälsomyndighetens informationstillgångar.
  • Skapar förutsättningar för säker åtkomst för alla vård- och apoteksaktörer genom att tillhandahålla ett nytt gränssnitt för vård- och apoteksaktörer.
  • Tillhandahåller förenklade och standardiserade integrationer mellan eHälsomyndigheten och de aktörer inom vård- och apoteksmarknad som använder myndighetens tjänster.

Säker åtkomst

Ett stort antal tjänster från eHälsomyndigheten används av externa parter på vård- och apoteksmarknaden. I många fall hanterar tjänsterna känsliga personuppgifter och därför behöver man tillgång till en lösning för säker och effektiv federerad åtkomst.

Gemensamma kravnivåer i federationen

Dagens lösning för åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster bygger på en federativ åtkomst, men med en otillräcklig och delvis bristfällig kravställning. Därför har eHälsomyndigheten valt att initiera ett branschgemensamt samarbete för att bygga tillit genom federationen Sambi.

Genom Sambi-federationen får man gemensamma kravnivåer och en skalbar infrastruktur som baseras på internationella standarder. eHälsomyndigheten kommer att hänvisa till dessa kravnivåer för de kunder och samarbetsparter som vill använda myndighetens tjänster. (Här kan du läsa vanliga frågor och svar om federationer och om Sambi.)

Förändringen kommer att innebära en ny teknisk lösning samt förändrade administrativa rutiner för myndighetens kunder. Bland annat kommer landsting, kommuner, privata vård- och omsorgsgivare och apoteksaktörer att behöva bli medlemmar i federationen Sambi.

Läs Sambis integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.