Betrodda parter

Här kan du läsa om vilka organisationer som genomgått en tillitsgranskning med godkänt resultat och vilka organisationer som för närvarande är medlemmar i federationen Sambi.

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade och godkända. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd.
Medlemmarna i Sambi presenteras här.

Betrodd part Tjänst Roll Återkommande tillitsgranskning senast
Tieto Sweden AB Brokertjänst Underleverantör till Tjänsteleverantör 2018-06-09
Stockholms läns landsting
(HSF, Avd för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
Beställningsportalen Tjänsteleverantör 2018-09-21
Stockholms stad Användarorganisation 2018-10-07
Inera AB Katalogtjänst HSA Underleverantör till Användarorganisation 2018-10-16
eHälsomyndigheten Receptexpeditionsstöd – tjänsterna omfattar bland annat åtkomst till receptregistret, läkemedelsförteckningen, högkostnadstrappan, fullmakter och grunddata

E-receptstöd – för att en vårdaktör ska kunna skicka elektroniska recept från ett journalsystem.

Stöd för att visa privata läkemedel och recept för privatpersoner.

Stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal.

Tjänsteleverantör 2018-10-30
Inera AB IdP i Inera Nationella Säkerhetstjänster Underleverantör till Användarorganisation 2019-10-05
Svensk e-identitet IdP Underleverantör till Användarorganisation 2020-04-19
Stockholms läns landsting,
Stockholms läns sjukvårdsområde
Idp Användarorganisation Godkänd med krav på komplettering
Danderyds kommun För användning av:
– SITHS som Elektronisk identitetsutfärdare
– HSA som attributsutgivare
– Inera säkerhetstjänst som Identitetsintygsutgivare
Användarorganisation Godkänd med förbehåll
Lidingö stad  För användning av:
– SITHS som Elektronisk identitetsutfärdare
– HSA som attributsutgivare
– Inera säkerhetstjänst som Identitetsintygsutgivare
Användarorganisation Godkänd med förbehåll