Avtal och bilagor

Här finns Sambis alla avtal och avtalsbilagor. Efter godkänd tillitsgranskning kan din organisation bli medlem i Sambi, bli Sambiombud eller ingå i vår publicerade lista över betrodda parter i Sambi.

Avtal för tillitsgranskning

Först väljer ni om ni ska gå via Sambiombud eller inte. Inför tillitsgranskningen skrivs detta avtal om ni inte går via Sambiombud:

Skapa er tillitsdeklaration genom att fylla i nedanstående mall och ta fram de bilagor som efterfrågas i mallen. Kontakta oss på info@sambi.se för att få tillgång till rutinen för säker leverans av er tillitsdeklaration med bilagor.

Därefter görs granskningen och vid godkänt resultat kan din organisation bli medlem i Sambi, bli Sambiombud eller bli publicerad som betrodd part i Sambi, beroende på vilken omfattning som är aktuell för er. Läs mer om tillitsgranskning här. Läs om avgift för tillitsgranskning här.

Avtal för medlemskap i Sambi

Medlem på egen hand

Här publicerar vi senaste versionen av avtal och bilagor för er som på egen hand ska bli medlem i Sambi:

Bilagor till Anslutningsavtalet:


Medlem med hjälp av Sambiombud

Avtal för er som vill bli medlem i Sambi med hjälp av Sambiombud:

Bilagor till Anslutningsavtalet för er som blir medlem med hjälp av Sambiombud:

Medlem som Gruppföreträdare

Avtal för er som vill bli Gruppföreträdare i Sambi:

Bilagor till Anslutningsavtalet för Gruppföreträdare:

Bli Sambiombud

Nedan finns alla avtal och bilagor som hör till processen att bli Sambiombud:

Användarvillkor för Sambi Trial

Sambi tillhandahåller en trialmiljö för blivande medlemmar att testa sitt metadata i innan man kan ladda upp sitt metadata i produktionsmiljö. Läs igenom Användarvillkoren för trialmiljö nedan och anmäl sedan här att du vill använda trialmiljön.

Användarvillkor för Sambi Trial