systemRole

friendlyName systemRole
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/systemRole
Reference urn:oid:1.2.752.29.4.95
Description En tilldelad individuell egenskap för person inom ett visst system / säkerhetsdomän
Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
YES
Specification/format enligt HSA
;
Status FINAL