surname

friendlyName surname
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/surname
Reference urn:oid:2.5.4.4
Description Personens ev. mellannamn och efternamn enligt SKV
Typical Use Visa namn på inloggad användare i e-tjänst
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA, Personuppgiftstjänst
Multi-
valued
NO
Specification/format enligt SKV (max 101 tkn), mellannamn slås ihop med efternamn
Status FINAL