pharmacyIdentifier

friendlyName pharmacyIdentifier
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/pharmacyIdentifier
Reference urn:oid:1.2.752.221.100.1.2
Description
Unik identifiering av öppenvårdsapotek.
Typical Use
Identifierare av organisation
Typical Attribute Sources
Multi-
valued
NO
Specification/format
GLN (Global Location Number, GS1 – lokaliseringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation.
Status FINAL