personalPrescriptionCode

friendlyName personalPrescriptionCode
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/personalPrescriptionCode
Reference urn:oid:1.2.752.116.3.1.2
Description Personlig förskrivarkod.
Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
NO
Specification/format enligt HSA
Status FINAL